Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2013

papryczkachili
9045 6834
papryczkachili
9790 7892
papryczkachili
9384 3d48
papryczkachili
1982 d158
   źli ludzie z nas wyrośli - palimy papierosy
   i wciągamy działki wieczorami, nie
   potrafimy nawet siebie kochać.
Reposted fromperseweracje perseweracje viaanybodyshit anybodyshit
papryczkachili
9561 56e4
papryczkachili
9623 2c1a
papryczkachili
9634 2fc2
papryczkachili
8179 8919
Reposted bypaulina163spaczonkoBeystyle
papryczkachili
8101 5ef6
Reposted byimanengineer imanengineer
papryczkachili
papryczkachili
Miałam ochotę na papierosa. Kompletny idiotyzm, ponieważ nie palę. Tak, tak, takie jest życie. Pewnego zimowego ranka jesteście gotowi maszerować kilometry w chłodzie po paczkę papierosów, albo na przykład kochacie mężczyznę, dorabiacie się dwójki dzieci po czym pewnego zimowego poranka dowiadujecie się, że ON odchodzi, bo kocha inną. Dodając przy tym, że jest MU przykro, że się pomylił, popełnił błąd. Zupełnie jak z telefonem: Przepraszam, to pomyłka. Ależ nic nie szkodzi.
— zasłyszane.
Reposted bydo-krwi do-krwi
papryczkachili
7630 64f8
Reposted fromyoungbllood youngbllood
papryczkachili
7788 6f7b
Reposted fromkochamcycki kochamcycki
papryczkachili
7742 1df2
Reposted frommisswindy misswindy
papryczkachili
Ocean
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
papryczkachili
7721 a2fb
Reposted fromkochamcycki kochamcycki
papryczkachili
7698 5fe2
Reposted frommisswindy misswindy
papryczkachili
1045 2418
Reposted fromlovehatetragedy lovehatetragedy
papryczkachili
0913 c92f
Reposted fromboredwithlife boredwithlife
papryczkachili
0657 bf68
christmas
#2
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl