Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2013

papryczkachili
3585 e828
papryczkachili
3578 5916
Reposted byjakchceszMezameniewolnik
papryczkachili
3532 6e11
Reposted byjakchceszniewolnik
papryczkachili
3499 fc85
Reposted byMezameeglerion-justforfun
papryczkachili
3420 3b21
Reposted bykingswayypochlaniaczksiazek
papryczkachili
3391 6d9e
Reposted bytreadsoftly treadsoftly

January 16 2013

papryczkachili
papryczkachili
7592 af9e
papryczkachili
7583 3637
Reposted bymiki77 miki77
papryczkachili
7554 a4ff 500
Reposted byowoclasu owoclasu
papryczkachili
7532 476a 500

January 15 2013

papryczkachili
Zdarza mi się płakać tak, że dławię się łzami. Zdarza mi się śmiać tak, że nie mogę złapać oddechu. Nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Mogę powiedzieć, że dążę do szczęścia.
papryczkachili
2172 60f8
Reposted bysoupdoupthtwins4ever
papryczkachili
2157 bc6e 500
Reposted bythtwins4everMartalenaable
papryczkachili
2137 b6a0
Reposted bysoupdoupself-destructivelittlegirlshiawasedawakiksjoannemDTDSRsmigamyniesmiertelnabrzoskwinkaxoodziewczejustpartofmelobotomysuissecarmelooooveCuukierekthehappinessLiquiddarkRadicalAdultsLickGodheadStyledrejk-emamba1zzuuooalexandersmith8805walkingchaosMartalenaable
papryczkachili
1789 5e90
Reposted byPstryk Pstryk
papryczkachili
 
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander.
Reposted bymejdinczajnatuduCiambellewaniliowa
papryczkachili
Chciałabym być twoim uzależnieniem.

January 06 2013

papryczkachili
0215 5d49
papryczkachili
9481 36a8
Reposted fromtaste-of-virgin taste-of-virgin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl